Τη διασύνδεση του αξονικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Κω «Ιπποκράτειο», με το δίκτυο της ΔΕΗ, με σκοπό την  σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασθενών, αλλά και την κάλυψη μελλοντικής αναβάθμισής του,   χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Για την υλοποίηση του έργου, συνήφθη Προγραμματική Σύμβαση, ύψους 40.345 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», την οποία συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Αναπληρωτής Διοικητής της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον», Νεκτάριος Γεωργαντής.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Κω διαθέτει αξονικό τομογράφο, ο οποίος ηλεκτροδοτείται από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Για λόγους εξοικονόμησης πετρελαίου και μείωσης της όχλησης της περιοχής από την λειτουργία του Η/Ζ, αποφασίστηκε η διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο αξονικός τομογράφος απαιτεί ισχύ της τάξης των 120 KVA, η οποία θα είναι σε θέση να καλύψει και μελλοντική αναβάθμισή του.

Μέσω της διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, τουλάχιστον κατά 95%, αφού το Η/Ζ θα λειτουργεί μόνο κατά τις περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση του θορύβου που προκαλείται από τη λειτουργία της γεννήτριας και κατά συνέπεια μείωση της όχλησης των γειτονικών οικημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασύνδεση του αξονικού τομογράφου με το δίκτυο της ΔΕΗ δίνει την δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας, ενώ μέχρι σήμερα απαιτείται προθέρμανση του μηχανήματος για μισή ώρα, εφόσον είναι εκτός λειτουργίας.

Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του οξονικού τομογράφου, η σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασθενών στο Νοσοκομείο της Κω, ενώ βελτιώνεται  και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Με βάση την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση, διάρκειας 12 μηνών,  η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη των 40.345 ευρώ, ως φορέας χρηματοδότησης του έργου, ενώ το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διασύνδεσης, ως φορέας υλοποίησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.