Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αυξάνει τη χρηματοδότησης  της Κινητής Μονάδας των ΚΕΘΕΑ – ΟΚΑΝΑ στη Ρόδο, για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

 

Με πόρους του ΕΣΠΑ ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικών δομών στα νησιά

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται  το ύψος της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας  της Κινητής Μονάδας του ΚΕΘΕΑ στη Ρόδο και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της για δύο επιπλέον χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν. Ρόδου”, βάσει της οποίας  η χρηματοδότηση της δομής  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, αυξάνεται σε ,17€ (από ,00 € του αρχικού πρoϋπολογισμού) και καλύπτει το διάστημα έως και 31/12/2023.

 

Η Κινητή Μονάδα έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων ) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η Κινητή Μονάδα που δημιουργείται από τη σύμπραξη ΚΕΘΕΑ – ΟΚΑΚΑ έχει την έδρα της στη Ρόδο και λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς  το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου. Ως περιοχές χωροθέτησης καθορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου και Κω. Επιπλέον, περιοδικά πραγματοποιούνται επισκέψεις ενημέρωσης της Κινητής Μονάδας και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Είναι στελεχωμένη με ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό θεραπευτή και  νοσηλευτή. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 350 άτομα.

 

Δικαιούχος της Κινητής Μονάδας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου, είναι  το ΚΕΘΕΑ.

 

Με την παραπάνω απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε ,17€ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε ,17€.   Η χρηματοδότηση της Κινητής Μονάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένη στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.