Την συγκυρία που διανύει η χώρα μας και τον ρόλο του τουρισμού γενικά, αλλά και στο Ν. Αιγαίο ειδικότερα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου στην εισήγηση του στο συνέδριο του IMIC με θέμα «Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την εποχικότητα στον τουρισμό. Από την θεωρία στην πράξη»,  που διοργανώθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

Μεταξύ άλλων τόνισε πως για την πατρίδα μας, αλλά κυρίως για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Ο όρος «τουρισμός» δεν πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις, αλλά είναι το σύνολο των παραμέτρων και δράσεων που υπηρετούν τον επισκέπτη-πελάτη.

 

Το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό,  της Περιφέρειας αποσκοπεί  στην ολοκληρωμένη προβολή της αδιαμφισβήτητη μοναδικότητα των νησιών του Ν. Αιγαίου. Ο τεράστιος αναξιοποίητος φυσικός πλούτος των 48 νησιών και η ανάδειξη της συνολικής ομορφιάς του Αρχιπελάγους, μπορεί να ικανοποιήσει κάθε είδους προτίμηση. Στόχος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των επισκεπτών της, προκειμένου να επαναλάβουν την εμπειρία του ταξιδιού και να αποτελέσουν εν τέλει τους καλύτερους πρεσβευτές στην προβολή και ανάδειξη των νησιών που επισκέφθηκαν.

 

Σύμφωνα με τον κ. Μαχαιρίδη, η πρόταση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον τουρισμό στοχεύει στην ανάδειξη ενός μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, στη βάση ενός προγράμματος που θα συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση του πολιτισμού στο τουριστικό προϊόν, την προστασία του περιβάλλοντος, την γαστρονομία, τις συγκοινωνιακές συνδέσεις αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά πάνω απ’ όλα την ποιότητα.

 

Η ανταγωνιστική θέση των νησιών μας δεν μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω στους φυσικούς πόρους και στις υποδομές, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία για τη συνεχή ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού, των προϊόντων και των προσφερομένων υπηρεσιών.  Μέσω της στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση, ο κ. Μαχαιρίδης εξέθεσε τους στόχους των διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2, ώστε να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε το τουριστικό μας προϊόν μέσα από την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες κα το νέο επιχειρείν.

 

Το ζήτημα της ταυτότητας είναι κεντρικό και μπορεί να στηριχτεί στα διαχρονικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών μας, όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον και όχι μόνο. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς η εποχικότητα συνδέεται με συγκεκριμένα κοινωνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται άμεσα από την τουριστική κίνηση, το ακτοπλοϊκό, τις προβληματικές δομές υγείας και την έλλειψη βασικών υποδομών, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και την διασύνδεσή της με το τουριστικό προϊόν, καθώς αποτελεί ένα νέο πεδίο δράσης που στόχο έχει την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη της μοναδικότητας που διακρίνει την ποιότητα των προορισμών μας. Το νέο μοντέλο πρέπει να λειτουργεί με κανόνες, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού, που μπορεί και πρέπει να είναι σύμμαχος, και όχι αντίπαλος στην αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού.

 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης τόνισε πως όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια με όραμα, ρεαλισμό με πίστη στις δυνάμεις μας. 

image_print