Συμμετέχοντας στις εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της CRPM στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου Ελ. Φτακλάκη, στην εισήγησή της με θέμα: Η Περιφερειοποίηση στα Ελληνικά νησιά: μπορεί η Ελλάδα να αντέξει την αποκέντρωση; Αναφέρθηκε  στις διαδικασίες περιφερειοποίησης  στην ΕΕ, απαντώντας στο ερώτημα εάν η Ελλάδα τελικά μπορεί να στηρίξει την αποκέντρωση.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, η κα Φτακλάκη αναφέρθηκε στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η διαδικασία της περιφερειοποίησης δεν έχει επιτευχθεί ακόμα παρ´ ότι υπήρξε το θεσμικό πλαίσιο με τον Καλλικράτη. Οι ελληνικές  Περιφέρειες πρέπει να έχουν ένα ισχυρό βαθμό αυτονομίας για να διαμορφώνουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν  ολοκληρωμένες πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο,  κάτι όμως που στην πράξη όπως τόνισε, δεν συμβαίνει καθώς ο Καλλικράτης δεν συνοδεύτηκε  από επαρκές επίπεδο αυτονομίας, μεταφοράς  αρμοδιοτήτων  και οικονομικών  πόρων,  αφήνοντας  έτσι ανολοκλήρωτη τη διαδικασία περιφερειοποίησης στην Ελλάδα.

 

Για το λόγο αυτό, η αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι αγκυλώσεις προκειμένου να απελευθερωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών καθώς σήμερα η αποκέντρωση  παραμένει σε εμβρυακή κατάσταση.

 

Η κα Φτακλάκη εξέφρασε τη πεποίθηση της, λέγοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει την αποκέντρωση, και πρέπει να κινηθεί προς αύτη την κατεύθυνση  εάν θέλει να βγει από την κρίση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε θεσμικό επίπεδο μέσω της  μεταρρύθμισης του  Καλλικράτη και της συνταγματικής κατοχύρωσης των αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων  πόρων στις  περιφέρειες. Επίσης, τόνισε πως θα πρέπει οι ελληνικές περιφέρειες να αποτελέσουν ισότιμο εταίρο στο Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας ( ΣΕΣ) για το 2014-2020, ενώ ως προς τη διαχείριση της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα πρέπει να δημιουργηθούν  13  περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα,  πολυτομεακά και πολυταμειακά που θα τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες καθώς αυτές γνωρίζουν τις τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ως εκ τούτου, μπορούν να πετύχουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ επίπεδο.

 

«Η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν θα έρθει από το κέντρο αλλά από τις περιφέρειες. Οι συνθήκες είναι ώριμες. Το μόνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση από το κεντρικό κράτος. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και συνάμα ένα μεγάλο βήμα προς την οικοδόμηση της νέας Ελλάδας. Οποίος πολιτικός το αντιληφθεί και το κάνει πράξη θα γραφτεί στην ιστορία»,  τόνισε η αντιπεριφερειάρχης στο κλείσιμο της εισήγησής της.

 

 

 

image_print