Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 60.000,00 ευρώ για την «Φωτιστική Ανάδειξη της Ακρόπολης της Λίνδου», θα υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2015.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η φωτιστική ανάδειξη της Ακρόπολης της Λίνδου, του σπουδαιότερου παρροδιακού αρχαίου ιερού και ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, που θα ενσωματωθεί στη ζωή του σύγχρονου οικισμού της Λίνδου.

Ο βράχος όπου εδράζεται η μεσαιωνική οχύρωση, θα φωτιστεί με προβολείς που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED, για οικολογικούς λόγους, λευκού χρώματος.        Ο φωτισμός του Ιπποτικού Διοικητηρίου θα γίνει με γραμμικά φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED και προβολείς.

Το έργο, που θα εκτελεστεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.