ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΡΟΔΟΣ  24-01-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                          Αρ.Πρωτ.: οικ 321

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Μ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠ. & ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΡΟΔΟΣ                                 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΝΤΑΛΛΑΡΗ ΒΑΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2241364454

 

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ   

              ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

             ΜΕΧΡΙ 31-12-2021

 

           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 

 

   119.830

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

         

492

             

 

            1

             

            0

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

     115.490

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ      ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

      7.615

         7

            0   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

     2.433

          2

            0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ

     6.911

          6

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ

    11.331

         11

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

    9.364

          9

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

    4.720

          4

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΙΩΝ

     3.957

          4

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

     3.561

          3

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

    14.962

         14

             0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

     50.636

         58

             0

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

     2.590

          2

             0

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

       780

          1

             0

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

        478

          1 ( Έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης)

            0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

     34.396

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

      33.388

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

     7.130

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

 

      4.094

        

 

          3

          1      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ

       3.036

          2

           1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

        6.826

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

        2.538

 

           2

 

            0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

 

       1.650

 

           1

 

            0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ

     

         2.638

          

             2

            0

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

         19.432

            19

             0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

       7.310

 

          

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

      5.670

 

           

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

     2.788

 

          4

 

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΕΡΙΟΥ

     355

          1

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΣΑΣ

     564                     

          1      

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  ΒΩΛΑΔΑΣ

      264

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ

      662

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

       371

          0

             1 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΥΣ

       281

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝ

       216

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝ

        169

          0

               1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

          556

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

          556

           0

               1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

 

        1084

           1

               0

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

 

           948 

           1

               0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

       29.786

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

 

       158

         0

            1

ΔΗΜΟΣ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

 

       1.238

          1

            0

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

 

      16.441

        16

            0

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

 

         790

          1

            0

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

 

       3.047

          3

            0

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

       7.917

          7

            0

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

     Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας   {(m.valatsou@rho.pnai.gov.gr) από 1 έως 15 Φεβρουαρίου (Ν. 4509/2017) . Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα  ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής,  στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.

    Αν υποβληθεί αίτηση σε ημέρα αργίας, η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί αίτηση ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου της εν λόγω Υπηρεσίας (15:00 μ.μ.), η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα.

   Ο αιτών  οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας,  ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως ,τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

   Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι έως δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα.  Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), κάθε αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού για τη λειτουργία του φαρμακείου. Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός ως υπεύθυνος για περισσότερα από ένα (01) φαρμακεία. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, αυτός πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος σε ένα εκ των  φαρμακείων, για τα οποία λαμβάνει άδεια ίδρυσης.

Η Προισταμενη

Β.ΝΤΑΛΛΑΡΗ

           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                          Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

   Μ.ΜΗΤΣΟΥ-ΒΑΛΑΤΣΟΥ           ΤΡΙΑΝΤ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

                                                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ε ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ

 

Για να δείτε και να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε στον παρακάτω συνδεσμο

/αιτηση φαρμακειου.pdf

image_print