ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΡΟΔΟΣ  15-1-15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                          Αρ.Πρωτ.: οικ.255

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & Κ.Μ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡ.& ΕΠΑΓΓ. ΥΓΕΙΑΣ                                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:NΤΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                        

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2241364455                            

Email: v.dalari@rho.pnai.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ   

              ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

 

           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 

 

   119.830

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

         

492

             

 

            0

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-7-14       

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

     115.490

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ      ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

      7.615

         7

            0   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

     2.433

          1

             1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ

     6.911

          6

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ

    11.331

         11

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

    9.364

          9

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

    4.720

          4

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΙΩΝ

     3.957

          4

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

     3.561

          3

             0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

    14.962

         14

             0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

     50.636

         58

             0

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

     2.590

          2

             0

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

       780

          0

             1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

        478

          1   

             0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

     34.396

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

      33.388

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

     7.130

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Ι

      4.094

        

          3

 

            1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ

       3.036

          2

            1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

        6.826

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

        2.538

 

           1

 

            1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

 

       1.650

 

           1

 

            0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ

      

         2.638

           

             2

             0

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

         19.432

            19

             0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

       7.310

 

          

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

      5.670

 

           

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

     2.788

 

          4

 

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΕΡΙΟΥ

     355

          1

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΣΑΣ

     564                     

          1      

              0

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  ΒΩΛΑΔΑΣ

      264

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ

      662

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

       371

          0

             1 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΥΣ

       281

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝ

       216

          0

              1

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝ

        169

          0

               1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

          556

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

          556

           1

               0

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

 

        1084

           1

               0

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

 

           948 

           1

               0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

       29.786

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

 

       158

         0

            0

ΔΗΜΟΣ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

 

       1.238

          1

            0

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

 

      16.441

        15

            1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

 

         790

          0

            0

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

 

       3.047

          3

            0

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

       7.917

          4

            3

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

1.     Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας   (v.dalari@rho.pnai.gov.gr). Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας , ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως , τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά .Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

2.  Αν υποβληθεί αίτηση σε ημέρα αργίας, η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί αίτηση ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (15.00 μ.μ) , η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα.

3. Α/Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάσει της ημερομηνίας καταθέσεως  της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή.

Δηλαδή προηγείται  όποιος καταθέσει κατά ημερομηνία.

  Β/ Μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριμένο Δήμο, ή Δημοτική Ενότητα ή Κοινότητα την ίδια ημέρα, προτιμάται κατά την εξής σειρά :

 α/Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σε άλλο Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα.

β/Εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος, κατά την έννοια των διατάξεων του σχετικού νόμου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου.

γ/Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και σε περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο βαθμό.

δ/Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2241364455 κα ΝΤΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

                                                                               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ