Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας σήμερα,  Παρασκευή, σε ΜΜΕ, σχετικά με τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις του Αντιπριφερειάρχη Χαράλαμπου Κόκκινου κατά τις τελευταίες ημέρες, με την επιδίωξη της πρόκλησης τεχνητής όξυνσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δήλωσε τα εξής:

« Αυτό που εμφανίζεται ως «κόντρα», δεν είναι παρά η λυσσαλέα προσπάθεια του Χαράλαμπου Κόκκινου να εκδικηθεί για μια καθαρή πολιτική πράξη, την αφαίρεση των μεταβιβαζομένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, που ήταν  αποτέλεσμα της απώλειας της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του.

Είναι αποκλειστικό και αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση , προβλεπόμενη εκ του νόμου, για τον εκάστοτε επικεφαλής περιφέρειας, δήμου ή κυβέρνησης, να προχωρά στην ανάκληση των υπογραφών και των αρμοδιοτήτων, από πρόσωπα που ο ίδιος κρίνει ότι, είτε δεν συνεργάζονται, είτε παρακωλύουν ή και υπονομεύουν την κοινή προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα που οφείλει να έχει ένας φορέας, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάκληση των δυνητικών αρμοδιοτήτων και η άρση του εκχωρημένου αρχικά  δικαιώματος υπογραφών μου στον Χαράλαμπο Κόκκινο, κρίθηκε επιβεβλημένη μετά από ικανό αριθμό διαβαθμισμένων αναφορών Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε παρέμβαση στο έργο τους και πλήρης αδυναμία συνεργασίας.

Όλα όσα η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα τελευταία 24ωρα, δεν είναι παρά η λυσσαλέα προσπάθεια του Χαράλαμπου Κόκκινου να εκδικηθεί την Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για τις αποφάσεις που όφειλε να πάρει, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η κοινή γνώμη παρακολουθεί δια των ΜΜΕ, μια καλά στημένη και σκηνοθετημένη παράσταση. Οι ανακοινώσεις και οι επιστολές στα Υπουργεία εστάλησαν εκ του πονηρού και μόνο για την δημιουργία εντυπώσεων, αφού ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά την λειτουργία της διοίκησης, συνεπώς και την δυνατότητα να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή μέσω της Δι@γειας για τα ερωτήματα που εντελώς παραπλανητικά θέτει . Η σκηνοθεσία ενός σκηνικού κρίσης και «κόντρας» αποδεικνύεται και μόνο από το γεγονός ότι, ενώ έθεσε τα ερωτήματά του, ζητώντας στοιχεία,  στο τέλος της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της περασμένης Τρίτης, ελάχιστες ώρες αργότερα, με δηλώσεις και δελτία τύπου κατήγγειλε ότι η Περιφέρεια αρνείται να του απαντήσει, όταν τα συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούν διάστημα αρκετών ημερών για να συγκεντρωθούν.

Με την σκηνοθετημένη παράσταση ο κ. Κόκκινος όχι μόνο επιδιώκει να εκδικηθεί τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, αλλά και να προλάβει ενδεχόμενες επερχόμενες εξελίξεις σχετικά με τα πεπραγμένα της προεδρίας του στην «Ενεργειακή ΑΕ». Στις 26 Ιουνίου 2015, οπότε έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,  διαπιστώθηκε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και λόγω προσωπικών δαπανών, μεταξύ των άλλων,  του προέδρου της Χαράλαμπου Κόκκινου, που κρίθηκαν αντικανονικές από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Στο πλαίσιο της επιβεβλημένης χρηστής διοίκησης και της διαφανούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, αποφασίστηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Ενεργειακής ΑΕ», όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τον ορισμό ορκωτού λογιστή ο οποίος θα ελέγξει σε βάθος τα οικονομικά της καθώς και για την αντικατάσταση του Χαράλαμπου Κόκκινου από το διοικητικό συμβούλιο.

Σε ό, τι αφορά τα υδατοδρόμια, δεν ήταν παρά το πρόσχημα του Χαράλαμπου Κόκκινου για να στήσει το σκηνικό της «κόντρας». Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απολύτως διαφανής και ελεγχόμενη σε κάθε της στάδιο. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις υπογράφονται μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Όλες οι οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, αναρτώνται στην Δι@γεια και ελέγχονται, από το πρώτο ευρώ, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετούνται όσα  ο Χαράλαμπος Κόκκινος  υπαινίσσεται.

Ως προς το νέο παραλήρημά του για τον ειδικό σύμβουλο που ο ίδιος επέλεξε και για τον οποίο ουδεμία εμπλοκή είχε ο Περιφερειάρχης, όλες οι απαντήσεις βρίσκονται τόσο στα έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας, όσο και στο έγγραφο του ιδίου του ειδικού συμβούλου, που είδε προς ημερών το φως της δημοσιότητας,  σύμφωνα με το οποίο επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, απέναντι στους ισχυρισμούς του Χαράλαμπου Κόκκινου.

Εν κατακλείδι, η σκηνοθετημένη παράσταση του Χαράλαμπου Κόκκινου για να εκδικηθεί την Περιφερειακή Αρχή αλλά και για να κρυφτεί από τις δικές του ευθύνες, έλαβε άδοξο τέλος.

Συνεχίζουμε το έργο μας με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της απόλυτης διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Υπονοούμενα από καταδικασμένους δεν πρόκειται να δεχτώ»