Να σταθεί σύμμαχος στο πλευρό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία, το 2016, κατά την διαδικασία αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, θα ζητήσει την αλλαγή του κοινοτικού πλαισίου που κατατάσσει τις περιφέρειες της Ευρώπης με μοναδικό κριτήριο το «εισόδημα ανά κάτοικο», ζήτησε από την Επίτροπο κα Corina Cretu, αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης αξιοποίησε την δυνατότητα που έδωσε η επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου στην Ελλάδα και η συνάντηση εργασίας για το ΣΕΣ/ΕΣΠΑ με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, που είχε την Πέμπτη, παρουσία του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Περιγράφοντας ανάγλυφα τις ιδιαιτερότητες της μεγαλύτερης νησιωτικής περιφέρειας στην Ευρώπη, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και επικαλούμενοw την πρόβλεψη της Συνθήκης της Ρώμης περί του «Χώρου Ίσων Ευκαιριών», που απετέλεσε και τoν θεμέλιο λίθο της Ενωμένης Ευρώπης, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι θύμα της στατιστικής και της ισοπεδωτικής λογικής του «εισόδημα ανά κάτοικο». Αυτό έχει ως συνακόλουθο την δραματική μείωση των κοινοτικών πόρων και την αδυναμία κάλυψης βασικών και ζωτικών αναγκών των νησιών της Περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης απευθυνόμενος στην κα Corina Cretu, είπε τα εξής: 

«Σε μια οποιαδήποτε ηπειρωτική περιοχή της Ευρώπης, με ένα πληθυσμό 300.000 κατοίκων, όσος είναι ο πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι ανάγκες των κατοίκων θα εκαλύπτοντο πλήρως με ένα πολύ καλά οργανωμένο νοσοκομείο, ένα καλό λιμάνι, ένα αεροδρόμιο, ένα ΧΥΤΑ, ένα δίκτυο ύδρευσης, ένα δίκτυο αποχέτευσης. 


Με 52 κατοικημένα νησιά, 450 μαζί με τις νησίδες, με έκταση 120.000 τ.χλμ.,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι θύμα της στατιστικής και του κανονισμού που λέει ότι το κριτήριο κατάταξης των περιφερειών είναι ένα και μοναδικό, αυτή η ισοπεδωτική λογική του «εισόδημα ανά κάτοικο». Αυτό έχει οδηγήσει την μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης στο να έχουμε ένα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπου οι κοινοτικοί πόροι για την περίοδο 2014 – 2020 είναι 84 εκατ. ευρώ. Νομίζω πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι με 84 εκατ. ευρώ είναι απολύτως αδύνατον να καλύψουμε τις ανάγκες των νησιών. Είναι απολύτως αδύνατον να υπηρετήσουμε και ένα κεντρικό πολιτικό στόχο ο οποίος αποτυπώθηκε στην Συνθήκη της Ρώμης με την φράση «Χώρος Ίσων Ευκαιριών». Αυτόν λοιπόν τον χώρο ίσων ευκαιριών τον οποίον όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε, για να εκπληρώσουμε τον κεντρικό στόχο που από το 1960 αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα για το χτίσιμο της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, μπορούμε να τον υπηρετήσουμε μόνο εάν αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα σας χρειαστούμε σύμμαχο το 2016, όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης, θα αξιοποιήσει την περίοδο αναθεώρησης και θα ζητήσει την αλλαγή αυτού του πλαισίου, προκειμένου να αποκτήσει πολιτικό περιεχόμενο η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες ορισμένων περιοχών, με τρόπο που να υπηρετεί πιστά τον στόχο της κοινωνικής  και οικονομικής συνοχής». 

 

image_print