Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται να συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου, με πόρους της Περιφέρειας, να εκτελεστεί το έργο της φωτιστικής ανάδειξης της Ακρόπολης της Λίνδου,   ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου.

Πρόκειται για ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και         της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, η οποία έληξε  6/12/2016.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της αρχικής Π.Σ., επειδή απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στην εγκεκριμένη μελέτη, που αφορούσε στον φωτισμό του βράχου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές με φωτιστικά σώματα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος φωτισμού, λόγω της διαμόρφωσης του βράχου και των υψηλών δένδρων που περιβάλλουν την Ακρόπολη, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η φωτιστική ανάδειξη της ακρόπολης Λίνδου, του σπουδαιότερου παρροδιακού αρχαίου ιερού και ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου που θα ενσωματωθεί στη ζωή του σύγχρονου οικισμού της Λίνδου.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι   ο φωτισμός του βράχου όπου εδράζεται η μεσαιωνική οχύρωση, ο οποίος θα        φωτιστεί με προβολείς που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED, για οικολογικούς λόγους, λευκού χρώματος στα 4000Κ.  Επίσης,  ο φωτισμός του Ιπποτικού Διοικητηρίου που  θα φωτιστεί με γραμμικά φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED και προβολείς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων, οι οδεύσεις και ο τρόπος εγκατάστασης περιγράφονται στην εγκεκριμένη μηχανολογική μελέτη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000,00 €) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017.

Φορέας υλοποίησης του  Προγράμματος είναι  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

image_print