Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών της, που σκοπό έχουν την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, ως του μεγάλου συγκριτικού πλεονεκτήματος των νησιών, προχωρά στην ολοκλήρωση ενός ακόμη μεγάλου έργου, σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Φωτιστική Ανάδειξη της Ακρόπολης Λίνδου». Η Προγραμματική Σύμβαση θα σταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως του δεύτερου συμβαλλομένου, προκειμένου να υπογραφεί και από την Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α, κα Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη.

Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε:

«Η χρηματοδότηση αυτού του έργου από την Περιφέρεια, αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την αντίληψη με την οποία αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα,  σε σχέση με το περίφημο πλαίσιο "αρμοδιοτήτων". Για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και στις προτεραιότητες μας, αφού ο πολιτιστικός πλούτος των νησιών μας είναι κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητας τους.  Αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο των νησιών μας, τον υπηρετούμε με συνέπεια και διαθέτοντας σημαντικό μέρος των π?ρων που έχουμε στην διάθεση μας».

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη, αποτελεί την ανανέωση προηγούμενης, η οποία έληξε  6/12/2016, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί.  Σημειώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή του  στο πλαίσιο της αρχικής Π.Σ., επειδή απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στην εγκεκριμένη μελέτη, που αφορούσε στον φωτισμό του βράχου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πολλές δοκιμές με φωτιστικά σώματα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος φωτισμού, λόγω της διαμόρφωσης του βράχου και των υψηλών δένδρων που περιβάλλουν την Ακρόπολη, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η φωτιστική ανάδειξη της ακρόπολης Λίνδου, του σπουδαιότερου παρροδιακού αρχαίου ιερού και ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου που θα ενσωματωθεί στη ζωή του σύγχρονου οικισμού της Λίνδου.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι   ο φωτισμός του βράχου όπου εδράζεται η μεσαιωνική οχύρωση, ο οποίος θα φωτιστεί με προβολείς που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED, για οικολογικούς λόγους, λευκού χρώματος στα 4000Κ.  Επίσης,  ο φωτισμός του Ιπποτικού Διοικητηρίου, που  θα φωτιστεί με γραμμικά φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες τύπου LED και προβολείς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων, οι οδεύσεις και ο τρόπος εγκατάστασης περιγράφονται στην εγκεκριμένη μηχανολογική μελέτη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000,00 €) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017.

Φορέας υλοποίησης του  Προγράμματος είναι  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

 

image_print