ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             Ερμούπολη,  29 Απριλίου  2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Εξέταση Αιτημάτων Θεραπείας ΜΜΕ ΕΣΠΑ ΠΝΑ

 

Μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –

Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013.

 

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η Απόφαση περί Εξέτασης Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Προτάσεων του Προγράμματος ΜΜΕ ΕΣΠΑ της ΠΝΑ,           (ΑΠ 5701/3577/A2/24-4-2014 (ΑΔΑ : ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ).

 

Με βάση την παραπάνω Απόφαση, γίνονται, καταρχάς, αποδεκτά, εκατό (100) Αιτήματα Θεραπείας, οι Επενδυτικές Προτάσεις των οποίων θα προωθηθούν για Αξιολόγηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12, «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης έργων» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και στο Παράρτημα ΧΙΙΙ «Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης».

 

Επίσης, με την ίδια Απόφαση, απορρίφθηκαν 124 Αιτήματα Θεραπείας, για τα οποία η Επιτροπή εμμένει στη νομιμότητα της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7783/1999/Α2/30.10.2013 με θέμα: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

 

Η παραπάνω Απόφαση, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, http://www.notioaigaio.gr/ckfinder/userfiles/files/20140424_ΜΜΕ_ΝΟΤΙΟ_ΑΙΓΑΙΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ_ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ_ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ_ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(1).pdf

 

Οι Αναρτήσεις αφορούν στην Πληροφόρηση των Δικαιούχων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές :

 

Ø      Τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της

 

http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106

(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )

 

Ø      Όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου :

 

·      στη Σύρο : στο Τ/Φ :  22810 – 98.810 & στην Ηλ. Δ/νση:  grependyton@1730.syzefxis.gov.gr

 

·      στη Ρόδο  : στο Τ/Φ :  22410 – 25.852 & στην Ηλ. Δ/νση:  investors.dod@pnai.gov.gr

παρέχοντας κάθε σχετική, με Ιδιωτικές Επενδύσεις, Πληροφόρηση.