Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινών Σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Νήσου Ρόδου» έναντι συνολικού ποσού 291.195,83 ευρώ.

Το έργο αφορά στη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Ρόδου. Επιπλέον περιλαμβάνεται η συντήρηση των είκοσι τεσσάρων (24) κόμβων φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ρόδου.

Ειδικότερα, ως προς τον οδικό ηλεκτροφωτισμό, προβλέπεται η αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, φωτιστικών και καλωδίων, καθώς επίσης και ο  καθαρισμός και βαφή μεταλλικών ιστών ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού (Β’ φάση Τσαΐρι-Αεροδρόμιο) και Επαρχιακού Δικτύου (ιστοί ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό Γενναδίου, κτλ).

Ως προς την φωτεινή σηματοδότηση, στο έργο περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης στους είκοσι (20) κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Ρόδου καθώς και στους τέσσερις (4) κόμβους του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ρόδου. Η συντήρηση αφορά σε αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, σηματοδοτών και καλωδίων. Επιπλέον περιλαμβάνεται αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης και αποκαταστάσεις διαγραμμίσεων. Επίσης, προβλέπεται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της αξιοπιστίας των κόμβων, η αντικατάσταση των σηματοδοτών που λειτουργούν με λαμπτήρες πυρακτώσεως, με αυτούς τεχνολογίας οπτικού συστήματος φωτεινών διόδων (LED).

Οι κόμβοι στους οποίους θα εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα-1.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΒΟΥ

1

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ2 «Κόμβος ΒΕΡΔΕΛΗ»

2

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ2Α «Πεζοδιάβαση ΙΚΑ»

 

3

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ3 «Οικισμός Απολλόνων»

4

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ4 «Αγία Βαρβάρα-Lidl»

5

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ5 «Άγιος Χριστόφορος»

6

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ6 «Διασταύρωση Κοσκινού»

7

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ7 «Διασταύρωση Τσαΐρι-Αεροδρόμιο»

8

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ8 «Κόμβος Καλυθιών»

9

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ9 «Διασταύρωση Εσπερίδες»

10

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ10 «Φαληράκι-Εμπορικό Κέντρο»

11

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ11 «Διασταύρωση Καλυθιές»

12

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ12 «Λαδικό»

13

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ13 «Τραουνού»

14

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ14 «Γκόλφ»

15

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ15 «Βόρεια είσοδος Αφάντου»

16

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ16 «ΚΑΝΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ»

17

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ16 «ΛΟΥΤΑΝΗΣ-ΚΟΛΥΜΠΙΑ»

18

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ17 «Κολύμπια»

19

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ18 «Τσαϊρι-Αεροδρόμιο-Διαστάρυωση Μαριτσών»

20

Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου: Κόμβος Κ19 «Τσαϊρι-Αεροδρόμιο-Κόμβος αεροδρομίου»

21

Επαρχιακή οδός Ρόδου-Καλλιθέας: Κόμβος Κ20 «Διασταύρωση Κοσκινού»

22

Επαρχιακή οδός Ρόδου- Κρεμαστής: Κόμβος Κ21 «φανερωμένη»

23

Επαρχιακή οδός Ρόδου- Κρεμαστής: Κόμβος Κ22 «Νέος Κόμβος αεροδρομίου»

24

Επαρχιακή οδός Ρόδου- Κρεμαστής: Κόμβος Κ23«Χωροφυλακή»

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 360 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

image_print