Το νέο δίκτυο ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου,  ένα έργο πνοής  που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού,  περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

Η Ειδική Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση των τευχών της διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί η «Κατασκευή υδρευτικών έργων οικισμού Σκάλας Πάτμου», το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης «Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου», συνολικού προϋπολογισμού 2.412.400 €.

Κατόπιν  της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της δημοπράτησης και υλοποίησης ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Πάτμου, για το οποίο, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Οκτώβριο του 2016, εξασφάλισε  τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ, εντάσσοντάς το στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο,  η  ένταξή του  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου, βάσει της οποίας ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του έργου, ως φορέας υλοποίησης.

Το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από τους αμιαντοσωλήνες, με τους οποίους είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η  παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Το νέο δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί σε όλους τους δρόμους εντός του ορίου του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Επιπλέον του δικτύου διανομής θα κατασκευαστούν και δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης. (200 κμ και 500 κμ), αντλιοστάσιο παροχής και ανακατασκευή των συνδέσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

image_print