Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, μιας πράξης πολιτισμού, υπευθυνότητας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και την προσέλκυση νέων σε ηλικία εθελοντών αιμοδοτών, διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, την Τετάρτη (28-12-2011), εθελοντική αιμοδοσία στο Νοσοκομείο της Ρόδου σε συνεργασία με τους  Συλλόγους Δωδεκανησίων Φοιτητών και τη στήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

 «Όλοι μαζί, ας αφιερώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας και ας δώσουμε λίγο από το αίμα μας, για το συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη».