Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της περιφερειακής αρχής για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,  προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τους Δήμους Αμοργού, Κύθνου και Αντιπάρου, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων Δήμων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας, που εξασφαλίστηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, ο  Περιφερειάρχης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμαρχο Αμοργού, Νικόλαο Φωστιέρη, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αμοργού – Β΄φάση», με σκοπό την αποκατάσταση φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων των σχολικών μονάδων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορέας κατασκευής είναι ο Δήμος Αμοργού.

Για την εκτέλεση των  έργων  «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Κύθνου – Β΄φάση», και «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αντιπάρου – Β΄φάση», ο Περιφερειάρχης υπέγραψε συμβάσεις  διαβαθμιδικής συνεργασίας με τον Δήμαρχο Κύθνου, Σταμάτη Γαρδέρη και τον Δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρούπο, αντίστοιχα.

Βάσει των προβλεπομένων από τις συμβάσεις συνεργασίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την εκπόνηση των σχετικών μελετών, την δημοπράτηση των έργων και την υπογραφή της σύμβασης με τους αναδόχους.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της περιφερειακής αρχής και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, δεδομένης της κατάστασης των σχολικών κτιρίων στα νησιά της Περιφέρειας. Με στόχο την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων.

Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής να διεκδικήσει  και να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους,  παρέχεται μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων και την βελτίωση των συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.