Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 έξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκ. €, για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ισάριθμα νησιά των Κυκλάδων.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας (4,7 εκ. €)
  2. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Άνδρου (2,2 εκ. €)
  3. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι – Λάκκοι Δήμου Πάρου (1,2 εκ. €)
  4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού (700 χιλ. €)
  5. Υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου (616 χιλ. €)
  6. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σικίνου (182 χιλ. €)

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο οποίος προβλέπει αφενός την αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων που υπάρχουν στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και αφετέρου στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και τη λειτουργία προγράμματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, με σκοπό τη μείωση και την εξασφάλιση του μεγίστου δυνατού χρόνου λειτουργίας του Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, στους οποίους θα γίνεται απόθεση μόνο των απορριμμάτων τα οποία δεν δύνανται να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print