Έργα ύψους 1,3 εκ. ευρώ στα νησιά των Κυκλάδων

 

Σημαντικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργασιών, που πρόκειται να συμβάλλουν στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων στην περιοχή των Κυκλάδων, πήραν το “πράσινο φως” από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 30Οκτωβρίου στη Ρόδο.

 

Έπειτα από εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Πουσσαίου, επικυρώθηκαν προγραμματικές συμβάσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ.

 

Συγκεκριμένα:

 

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για αξιοποίηση βάσης δεδομένων του ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης της Ελλάδος) και του Εθνικού Κτηματολογίου με τη σύμπραξη των αρμόδιων Υπουργείων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού €.

 

Όπως επεσήμανε ο κ. Πουσσαίος “πρόκειται για μια πρωτοβουλία από τις πλέον αναπτυξιακές, η οποία θα συμβάλει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην πάταξη της γραφειοκρατίας αλλά και της διαφθοράς”, ενώ σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο έχει γίνει δεκτό από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, με μεγάλο ενθουσιασμό.

 

Στόχος είναι η οριοθέτηση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης της χερσαίας και παράκτιας ζώνης. Επίσης αποσκοπεί στην απλούστερη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο νησιωτικό χώρο, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος αδειοδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων, μέσω επίτευξης της μέγιστης δυνατής συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με τη σύμπραξη αντίστοιχα των αρμοδίων Υπουργείων.

 

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού του συνόλου των νησιών των Κυκλάδων θετική ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Γενικού Νοσοκομείου Σύρου για την υλοποίηση του προγράμματος «Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», ένα πολύ σημαντικό έργο που διεξάγεται στα νησιά των Κυκλάδων, προϋπολογισμού €.

 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη της παρεχόμενης περίθαλψης και συγκεκριμένα η βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας με την εφαρμογή συστηματικών επισκέψεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και κυρίως στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά όπου οι μονάδες υγείας και το προσωπικό που υπηρετεί εκεί δεν μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα δηλαδή αποτελεσματική πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

 

Αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Νάξου για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Νάξου». Το αντικείμενο της μελέτης είναι: α. η αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας, ελλείψεων και ζημιών και β. προτάσεις λύσεων για επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση του κεντρικού προβλήτα λιμένα Νάξου

 

 

Επίσης, με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Ιστορικού Αρχείου Κυκλάδων θα υλοποιηθεί το έργο Εντοπισμού, καταγραφής, ταξινόμησης και προβολής (μέσω καταλογογράφησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργίας βάσης δεδομένων και επιλεκτικής ψηφιοποίησης) του αρχειακού πολιτιστικού αποθέματος Κυκλάδων από τα ΓΑΚ Αρχεία Νομού Κυκλάδων, προϋπολογισμού €. η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο τα πολύτιμα Αρχεία του Νομού Κυκλάδων, τα οποία και κινδυνεύουν να καταστραφούν ή και να χαθούν δεδομένου του γεωγραφικού κατακερματισμού των Κυκλάδων, και της συχνής καταστροφής πολύτιμου αρχειακού υλικού από άγνοια ή αποθήκευση σε ακατάλληλους χώρους, να διασωθούν να συγκεντρωθούν και να ταξινομηθούν.