Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στα νησιά, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, λειτουργικές και φιλικές προς τους μικρούς και μεγάλους χρήστες τους, προχωρά στην εκτέλεση έργων βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Απολλώνων, Δήμου Ρόδου,  προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Για το σκοπό αυτό, υπογράφεται  Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου,  για την εκτέλεση του έργου «Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Απολλώνων», το αντικείμενο της οποίας αφορά την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, που θα στεγάσει την υφιστάμενη κερκίδα του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Θα γίνει επίσης επίστρωση με ελαστικό τάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στον παράπλευρο χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Τέλος, θα κατασκευαστούν τουαλέτες κοινού  και αποθήκη υλικών καθαρισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ  (100.000,00 €) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9899). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2017.

Η σύναψη της Διαβαθμιδικής Σύμβασης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2017.