Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καλυμνίων και των όρων αυτής, για την υλοποίηση του έργου “Έργα συντηρήσεων – επισκευώ σχολικών κτιρίων ν. Καλύμνου για το έτος 2020”, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της  Περιφέρειας προς τους νησιωτικούς δήμους  και του ειδικού προγράμματος που αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων σε όλα τα νησιά ευθύνης της.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Καλύμνου, προκειμένου να εκτελέσει έργα επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις  στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  1. Μόνωση στεγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου
  2. Συντήρηση – Μόνωση 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Καλύμνου
  3. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου
  4. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Νηπιαγωγείο Βαθύ Νήσου Καλύμνου
  5. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΕΠΑΛ Καλύμνου
  6. Συντήρηση  – μόνωση σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Καλύμνου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.600,00 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι διάρκειας 16  μηνών από την ημέρα υπογραφής της. Ο Δήμος Καλύμνου, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την ωρίμανση και κατασκευή του έργου.

Σημειώνεται ότι  όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών.

Με στόχο εξάλλου την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρησή τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

image_print