Έργα συντήρησης και επισκευής 16 σχολικών κτιρίων στην Κω, με χρηματοδότηση ύψους 600.000,00 € από την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

 Από το ειδικό πρόγραμμα της ΠΝΑΙ,  οικονομικής ενίσχυσης  των Δήμων, για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων στα νησιά

—————————————————————————-

 

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω και των όρων αυτής, για την υλοποίηση του έργου “Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κω”, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της  Περιφέρειας προς τους νησιωτικούς δήμους  και του ειδικού προγράμματος που αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων σε όλα τα νησιά ευθύνης της.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Κω, προκειμένου να εκτελέσει έργα επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των σχολικών μονάδων.

 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα σχολεία:

1ο Νηπιαγωγείο Κω

2ο Νηπιαγωγείο Κω

4ο Νηπιαγωγείο Κω

6ο Νηπιαγωγείο Κω

1ο Δημοτικό Κω

4ο Δημοτικό Κω

6ο Δημοτικό Κω

2ο Γυμνάσιο Κω,

1ο Λύκειο Κω

ΕΠΑΛ Κω

Ειδικό Δημοτικό Πλατανιού

Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας

Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου

Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας

Νηπιαγωγείο Κεφάλου

Γυμνάσιο Κεφάλου

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.326.000,00 ευρώ. Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει το έργο  μέχρι του ποσού των 600.000,00€ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020.

 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Σημειώνεται ότι  όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτεί  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται  με τον τρόπο αυτός στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρησή τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

 

image_print