Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ στο νησί της Πάρου , για την τριετία 2021 – 2023

 

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμης σημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των  νησιών της, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,  μέσω της  σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς τωνρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη καιαποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονακαιρικά φαινόμενα,η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε την Δευτέρα 8 Μαρτίου, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Πάρου 2021 – 2023»,συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας.

 

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων του νησιού (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής, ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  Επιπλέον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων,, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πάρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό «Αντιπλημμυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε σχετικά:

«Η μεγαλύτερη εκστρατεία καθαρισμού ρεμάτων, στην ιστορία των νησιών, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό όμως δεν μας αρκεί, ούτε αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα νησιά μας θα έχουν μόνιμη, 12μηνης διάρκειας και όχι μόνο στην λεγόμενη αντιπλημμυρική περίοδο, προστασία και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης.

Σχεδιάζουμε, λοιπόν, τις λύσεις που έχουμε ανάγκη. Τριετής η υπηρεσία που δημοπρατούμε σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας μας, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Στην Πάρο, ο σχετικός διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 598.000,00 € και δημοπρατείται για να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που έμοιαζε, μέχρι πρόσφατα, άλυτο. Όλα όμως αντιμετωπίζονται, φτάνει να κάνεις την δουλειά σου με υπευθυνότητα και αφοσίωση».