Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ) Ρόδου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος. 
Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ρόδου είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ.
Η διαδικασία της προμήθειας του σταθερού εξοπλισμού, πρέπει να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η οποία λήγει 31 Δεκεμβρίου 2015.
 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε επίσης την τροποποίηση της σύμβασης για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κομποστοποίησης και Προώθησης της Ανακύκλωσης  στο νησί των Λειψών.
Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των νησιών, τομέας ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ιεράρχησης προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.