Με σκοπό την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των σημαντικών βλαβών  που προκλήθηκαν στην οδό Φιλερήμου από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Άρση καταπτώσεων και Αποκατάσταση Βλαβών Οδού Φιλερήμου», έναντι συνολικού ποσού ,0 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται κατεπείγουσες εργασίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν το ταχύτερο δυνατόν οι καταπτώσεις πρανών και οι σοβαρές βλάβες που σημειώθηκαν στην οδό Φιλερήμου από τις βροχοπτώσεις, ώστε  να αποφευχθεί  το κλείσιμο του δρόμου.

Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος δρομολογήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση μελέτης η οποία  αναμένεται να δώσει λύσεις μακροπρόθεσμα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2015.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προβλεπομένων παρεμβάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.