«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

(Αριθμ. Πρωτ. : 6373/18-09-2017)

 

 

   Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση  " ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ Α.Ε. – AEGEAN MARKET

ΕΚΜ/ΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ",  στο Λιμάνι νήσου Ίου  Ν. Κυκλάδων, με  Α.Φ.Μ.:999555362 Δ.Ο.Υ.  Θήρας, χρηματικό πρόστιμο Πεντακοσίων (500) ευρώ, για παράβαση άρθρου 1 παρ.β της Υ.Α. Α2-718/2014  ΦΕΚ 2090/Β/2014  (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για ελλειπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε κρέας μόσχου εισαγωγής(άρθρο 26 παρ. δ της Υ.Α. Α2-718/2014 ), ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

   Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ