«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου ».

(Αριθμ. Πρωτ. : 5282/02-08-2017)

Το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτή του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση " ΓΚΡΕΚΟΥ ΦΛΟΡΙΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε."  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  στο Καμάρι Θήρας, Ν. Κυκλάδων, με  Α.Φ.Μ.:999553159  Δ.Ο.Υ.  Θήρας, Διοικητικό Πρόστιμο  Πεντακοσίων  (500,00) ευρώ,  για παράβαση άρθρου 91 παρ. παρ. 4 (β)  της Υ.Α.  Α2-718/2014, (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014), για Μη αναγραφή επί του Τιμοκαταλόγου της απαιτούμενης ένδειξης «Κατεψυγμένο», σε προσφερόμενο είδος χταπόδι, όπως αυτό αναφέρεται στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης, με αριθμ. 007776 και ημερομηνία 12-07-2017.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Όλη η απόφαση.