Τα χωριά Αφάντου –Αρχίπολη – Μαλώνα – Μάσσαρι  επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης.

Στις περιοχές αυτές συνεργεία της περιφέρειας καθώς και μισθωμένα  μηχανήματα αποκαθιστούν την βατότητα 

των δρόμων από φερτά υλικά και γίνονται διευθετήσεις ρεμάτων.