Για μια ακόμη φορά ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Φώτης Χατζηδιάκος επισκέφθηκε την Δημοτική Κοινότητα Παστίδας με την συνοδεία του Προέδρου της Κοινότητας κ. Σταύρου Μοσχή και Υπηρεσιακών παραγόντων επέβλεψε την συνέχιση των εκτελούμενων εργασιών για την τοποθέτηση στηθαίων αποκατάστασης των ζημιών σε γέφυρες καθώς και του καθαρισμού  και  εκβάθυνσης των ρεμάτων στα πλαίσια της απόφασης  της   Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την οποία ανατέθηκε στην Περιφέρεια ο συντονισμός των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν από  τα πλημμυρικά φαινόμενα.

 

     Παράλληλα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ανακατασκευή της καταστραφείσας γέφυρας εντός του οικισμού, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την ταχύτερη εκτέλεση του έργου.