Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκου συστάθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου, με έδρα τη Ρόδο (έδρα και του αντίστοιχου Πρωτοδικείου).

Την Επιτροπή αποτελούν οι:

  1. Πρόεδρος η κα Μαρία Ελευθερίου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αναπληρώτρια την κα Χριστίνα Ουστριά, δικαστική αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ.
  2. Παναγιώτης Παρασκευάς, κοινός εκπρόσωπος της ΠΟΜΙΔΑ (ιδιοκτήτες ακινήτων) και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με αναπληρωτή τον Σταύρο Τριανταφυλλίδη (εκπρόσωπο της ΠΟΜΙΔΑ).
  3. Παναγιώτης Καραγιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή τον Νίκο Κουκούλη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου.

Η συγκεκριμένη επιτροπή, που θα συνεδριάζει στο Διοικητήριο (Νομαρχιακό Μέγαρο), είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν στην αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων, κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συντάσσεται πρακτικό που επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται πόρισμα το οποίο λαμβάνεται υπόψη στα δικαστήρια.

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διά Μάθησης, Ανάπτυξης και Εμπορίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ζέφυρος, 3ος όροφος).

Σημειώνεται ότι ανάλογη Επιτροπή θα συσταθεί και για τις περιφερειακές ενότητες Κω – Καλύμνου με έδρα την Κω (έδρα του αντίστοιχου Πρωτοδικείου).