Με το κλείσιμο του 2013 ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης δήλωσε τα εξής σχετικά με τους πόρους του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Το 2013 ήταν μια χρονιά που η πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου στην Περιφέρειά μας άφησε αισιόδοξα μηνύματα μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας. Απομένοντας δύο ακριβώς χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μπορούμε να εκφράσουμε τη βεβαιότητα ότι στις 31.12.2015 το Πρόγραμμα θα έχει αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων και θα έχει πετύχει τους στόχους του. Αυτό υποδηλώνει η μέχρι σήμερα διαδρομή του.

 

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου με τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πληρωμές έφτασαν περίπου τα 210 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 75% των συνολικών πόρων που έχουν διατεθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Εξίσου θετική παρουσιάζεται η εικόνα αν εστιάσουμε στις δράσεις που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Έτσι λοιπόν μέχρι το τέλος της χρονιάς συνολικά έχουν ενταχθεί 161 έργα συνολικού προϋπολογισμού 253,9 εκ. €, για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 103,1 εκ. €. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά σημείωσαν θεαματική αύξηση ξεπερνώντας τα 38 εκ. €, υπερκαλύπτοντας τον στόχο απορρόφησης του 2013. Για να φανεί η σημαντική αυτή αύξηση αξίζει να αναφερθεί ότι το 2012 οι πληρωμές που έγιναν ήταν 25 εκ. €, ενώ συνολικά από την αρχή το Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2012 ήταν περίπου 65 εκ. €.

 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, έχουν ενταχθεί 75 έργα προϋπολογισμού 113,5 εκ. €. Για τα έργα αυτά οι δαπάνες έφτασαν τα 23,2 εκ. €, από τα οποία τα 7,5 έγιναν εντός του 2013.

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην πρόοδο έργων ΕΣΠΑ που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια έχει αναλάβει να υλοποιήσει με τις Υπηρεσίες της 45 έργα συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. €. Για τα έργα αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 67,3 εκ. € και οι πληρωμές ανέρχονται στα 51,3 εκ. €, το δε ποσοστό απορρόφησης επί των νομικών δεσμεύσεων έφτασε στο 76,2%.

 

Η πετυχημένη αυτή πορεία, αποτέλεσμα συλλογικής και συντονισμένης δουλειάς, μας οπλίζει με τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και στη νέα προγραμματική περίοδο, αφού το 2014 ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και θα ξεκινήσει η υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2.

 

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του, τόσο στην Διαχειριστική Αρχή, όσο και στις Τεχνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και στους πολιτικούς προϊσταμένους των αντίστοιχων τμημάτων της Περιφέρειας