Την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για απόκτηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στη Π.Ε. Κυκλάδων, σύμφωνα με την ανωτέρω 19721/1355/06-02-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας και χωρίς να χορηγηθούν νέες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012.

Όλη η απόφαση στο πρόγραμμα διαύγεια.

image_print