Κύριοι Δήμαρχοι,

 

Βρισκόμαστε στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο  τους Ευρωπαϊκούς Πόρους μιας και είναι και η μοναδικοί, στην παρούσα συγκυρία, που έχει στη διάθεσή της η Χώρα μας.

Σχεδιάσαμε μαζί ένα πρόγραμμα που στόχευε στην υλοποίηση Έργων Υποδομής στον τομέα του Περιβάλλοντος (νερά, λύματα, απορρίμματα), στον τομέα της Παιδείας (εκπαιδευτικές κτηριακές μονάδες και εξοπλισμοί όλων των βαθμίδων),  της Υγείας (πολυδύναμα ιατρεία, εξοπλισμοί νοσοκομείων κ.λ.π.) των Μεταφορών (λιμάνια, οδικά δίκτυα), και στον Πολιτισμού (προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων κτηρίων).

Διαθέσαμε αρκετούς πόρους και για προμήθεια ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε Κεντρικούς Φορείς όπως το ΕΚΑΒ, το Πυροσβεστικό Σώμα κ.λ.π.

Στο τέλος αυτής της περιόδου διαπιστώνουμε πως προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τους φορείς υλοποίησης των έργων που δεσμεύουν πόρους του ΕΣΠΑ (Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο, Λιμενικά Ταμεία κ.λ.π.) να συνδράμουν την προσπάθειά μας να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου (2013) όσο και περεταίρω για την ολοκλήρωσή τους στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά πως οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας.

Σας επισυνάπτουμε και πίνακα που αποτυπώνεται η πορεία του προγράμματος ανά Φορέα.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

 

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

 

Ενταγμένες πράξεις ΠΝΑ στο ΕΠ ΚΝΑ στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ και στο ΕΠ.ΕΠ ανά κατηγορία δικαιούχου
        19/11/2013
         
Αριθμος Ενταγμένων Έργων Τελικός Δικαιούχος Προϋπολογισμός Έργων Νομικές Δεσμεύσεις Απορρόφηση
98 ΟΤΑ Α' βαθμού
45 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
35 Υπηρεσίες ΥΠΟΤ
18 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
7 ΕΔΑ ΠΝΑ (Τεχνική Βοήθεια)
7 ΔΕΥΑ
2 Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδ/σου 0
1 Δ.Λ.Τ. Σύρου 0 0
3 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2 Επιμελητήρια 0
2 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
1 Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
2 Γενικό Νοσοκομείο Κω 0 0
2 ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
1 Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας
1 ΥΘΥΝΑΛ Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών 0 0
2 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)  0 0
1 Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφ. Πειραιώς & Αιγαίου
1 Δ/νση Οδικών Έργων Υ.Υ.Μ.Δ.
         
231