Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δημήτρη Παπαδημούλη απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, τον οποίον ευχαριστεί για την πρωτοβουλία του να θέσει το ζήτημα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην αρμόδια Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κα Corina Cretu. 
O κ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του για την πορεία έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ζήτησε από την Κομισιόν να τον ενημερώσει κατά πόσο «θα προχωρήσει στην επανακατάταξη των περιφερειών με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», καθώς επίσης εάν «πρόκειται να λάβει υπόψη τα διαφορετικά δεδομένα μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας και να προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε τα μικρά φτωχότερα νησιά να λάβουν τις ενισχύσεις που πραγματικά τους αναλογούν».
 
Από την απάντηση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής προκύπτει ότι το 2016 θα γίνει η αναθεώρηση του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», που θα λαμβάνει υπόψη της τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, και ότι τα 25 εκατ. ευρώ, από τα 168 εκατ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης του νέου ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, θα διατεθούν για να αντιμετωπίσουν τα κενά τους στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.
 
Ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με την επιστολή του, ενημερώνει  τον κ. Παπαδημούλη ότι  «η επανακατάταξη των Περιφερειών με βάση τα νέα δεδομένα είναι στόχος που θέσαμε σε υψηλή προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, αφού η αποτύπωση των πραγματικών και σημερινών οικονομικών στοιχείων είναι και πολιτικά και επιστημονικά επιβεβλημένη» και ζητά την συνδρομή του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προβολή και την στήριξη των δίκαιων αιτημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την περίοδο της αναθεώρησης, το 2016.
 
 
image_print