Επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, τους οποίους ενημερώνει για τις δυσμενείς εξελίξεις που ανέκυψαν αναφορικά με την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ζητά την συνδρομή τους για την αποκατάσταση της αναιτιολόγητης απόφασης του τέως Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, να μειώσει δραματικά τους αναλογούντες στην ΠΝΑΙ πόρους, αφαιρώντας της ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.

Παρά την συνολική αύξηση του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, για το 2015 (αυξημένοι σε ποσοστό 15% έναντι των αντίστοιχων πόρων του 2014), στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατανέμονται πόροι μόλις 1,5 εκατ. ευρώ, αντί των 5,8 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ 2014 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2014 – 2017.
Γίνεται φανερό πως οι πιστώσεις που κατανέμονται – μέσω της εν λόγω απόφασης – είναι ελάχιστες σε σχέση με τα εγγεγραμμένα έργα στο ΠΔΕ, τις υπάρχουσες ανάγκες και τις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις σε λογαριασμούς της Περιφέρειας για πληρωμές, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.  

Κατόπιν αυτών, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με την επιστολή του προς του βουλευτές Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, τους οποίους κοινοποιούνται πλήρη στοιχεία για την κατανομή των πόρων του ΠΔΕ, ζητά την υποστήριξή τους για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της Περιφέρειας.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη στους βουλευτές

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και του ενδιαφέροντος που έχετε εκφράσει για την υποστήριξη της Περιφερειακής Αρχής στην προσπάθεια της για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες δυσμενείς εξελίξεις που ανέκυψαν αναφορικά με την χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην Περιφέρεια και να ζητήσουμε τη συνδρομή σας στην αντιμετώπιση τους.

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, τον περασμένο Ιανουάριο εκδόθηκε από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η υπ’ αρ. 4299/14-01-2015 Απόφαση περί Κατανομής πιστώσεων Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2015 (ΦΕΚ 95/Β/20-01-2015).

Οι Πιστώσεις που κατανέμονται – μέσω της εν λόγω Απόφασης – είναι ελάχιστες σε σχέση με τα εγγεγραμμένα Έργα στο ΠΔΕ, τις υπάρχουσες ανάγκες και τις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις σε λογαριασμούς της Περιφέρειας για πληρωμές, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.  

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Οι συνολικοί πόροι σε επίπεδο χώρας, που αφορούν στο Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ για το Έτος 2015, είναι αυξημένοι κατά 15% σε σχέση με τους αντίστοιχους Πόρους του ΠΔΕ του Έτους 2014, ανερχόμενοι στο ύψος των 137,9 εκατ. € έναντι των 120 εκατ. € του Έτους 2014.

Στην Εγκύκλιο που είχε εκδοθεί για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ για το Έτος 2014 και στον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ των Ετών 2015 – 2017 (σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 – 2017), στην οποία προϋπολογίζονται όλες οι πιστώσεις Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ για τα Έτη 2014 – 2017, για όλους τους Φορείς σε επίπεδο χώρας, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προϋπολογίζονται 23,2 εκατ. € για το χρονικό διάστημα 2014 – 2017 (δηλαδή 5,8 εκατ. € ανά έτος) και επίσης τίθεται και ως όριο για νέες Νομικές Δεσμεύσεις το ποσό των  40 εκατ. €.

Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν δικαιολογείται η κατανομή Πόρων – Πιστώσεων ύψους 1,5 εκατ. €, αντί των προβλεπόμενων 5,8 εκατ. € από το ΠΔΕ 2014 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2014 – 2017.
 

Τυχόν επιχειρηματολογία του Υπουργείου ότι το 2014, αντί των προβλεπομένων 5,8 εκατ. € απορροφήσαμε, τελικά, ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 7,25 εκατ. € (δηλ. πόρους αυξημένους κατά 25%), και επομένως πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη μείωση για το 2015, αντικρούεται με τη διαπίστωση ότι ένα μέρος της αυξημένης αυτής απορρόφησης (15%) ισοσκελίζεται από την γενική αύξηση των πόρων όλου του Εθνικού Σκέλους (κατά 15%) που έχει επέλθει σε επίπεδο χώρας, όπως προαναφέρθηκε, και το εναπομείναν ποσοστό (του 10%)  να μην απομειωθεί από τις πιστώσεις ενός έτους, του 2015, αλλά να επιμεριστεί έως το 2017.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η προβλεπόμενη κατανομή πόρων ύψους μόνο 1,5 εκατ. € για το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ Έτους 2015, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν αιτιολογείται.

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι ήδη κατά το μήνα Ιανουάριο 2015 τα αιτήματα χρηματοδότησης που έχουμε υποβάλλει προς το Υπουργείο για Πληρωμές  Λογαριασμών Έργων Εθνικού Σκέλους ξεπερνούν τα 2 εκατ. €, και πρέπει να υπάρξει αύξηση των πιστώσεων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο για αύξηση των κατανεμηθεισών πιστώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα όρια του 2014, ήτοι 5,8 εκατ. €.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από την συγκριτική εξέταση των κατανομών πιστώσεων στις Περιφέρειες για τα έτη 2014 και 2015, ενώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπήρξε η προαναλυθείσα μείωση, για άλλες Περιφέρειες υπήρξε σημαντική αύξηση, όπως π.χ. για την Περιφέρεια Αττικής  από 24,5 εκατ. € σε 32,5 εκατ. €, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από 15,2 εκατ. € σε 24,8 εκατ. €, και για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από 9,5 εκατ. € σε 19,5 εκατ. €.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτεται το έγγραφο αίτημα που υπεβλήθη στο Υπουργείο Ανάπτυξης για αύξηση των κατανεμημένων πιστώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς οι πόροι αυτοί αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια της αναπτυξιακής προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα, και για αυτό ζητούμε την υποστήριξη σας στο δίκαιο αίτημα μας.
 
Με εκτίμηση
 
Γιώργος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

image_print