Επιστολή προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη απέστειλε ο Αντ/ρχης Κυκλάδων κ. Γ. Πουσσαίος με αφορμή το πρόσφατο ναυάγιο του τουρκικού πλοίου μεταφοράς κοντέινερ «Yusuf Cepnioglou», στη βόρεια ακτή της Μυκόνου, επισημαίνοντας του για ακόμα μία φορά τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν για το θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου και την οικονομία των νησιών που στηρίζεται στον τουρισμό και την αλιεία και ζητώντας του συνάντηση προκειμένου να θέσει συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα πρόληψης μεγάλου θαλασσίου ατυχήματος στο Αιγαίο και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ο κ. Πουσσαίος στην επιστολή του τονίζει ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Αιγαίο, δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους πρόκλησης ναυτικού ατυχήματος που θα μπορούσε να καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη βιοποικιλότητα και την οικονομία της περιοχής με την  παραδοχή της έλλειψης συντονισμού και εμφανούς αδυναμίας των αρμοδίων αρχών ν’ ανταποκριθούν. Ο κίνδυνος δε αυξάνεται από το γεγονός ότι περίπου το 50% του συνολικού στόλου που διαπλέει το Αιγαίο ετησίως, φέρουν «σημαίες ευκαιρίας», είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια χωρών που δεν έχουν επικυρώσει τις κυριότερες διεθνείς συμβάσεις για τους κανονισμούς ασφαλούς ναυσιπλοΐας, και είναι υπεύθυνα για τη πρόκληση των περισσότερων περιστατικών διαρροής πετρελαίου και ατυχημάτων γενικότερα.

Ο κ. Πουσσαίος με αφορμή την συγκεκριμένη επιστολή δήλωσε «Η ανάγκη για τη σωστή προστασία του Αιγαίου είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των καταστροφών που θα μπορούσε να προκαλέσει μια πετρελαιοκηλίδα ή γενικότερα ένα ναυάγιο. Παρά την προφανή αύξηση του κινδύνου ναυτικών ατυχημάτων στο Αιγαίο, τα «Σχέδια Δράσης» και τα μέτρα που υπάρχουν για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπισή τους, δεν υλοποιούνται ή είναι ανεπαρκή γεγονός που καταγράφηκε στη διαδικασία αντιμετώπισης του πρόσφατου ναυαγίου στη Μύκονο κυρίως κατά τη διάρκεια που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την προσέγγιση του πλοίου για απάντληση των καυσίμων, αλλά και παλαιότερα στη περίπτωση της βύθισης του Sea Diamond που ακόμα αντιμετωπίζεται ως δυσεπίλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο προσκήνειο. Σε περίπτωση που συμβεί ένα εκτεταμένης ρύπανσης θαλάσσιο ατύχημα, οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές, μακροπρόθεσμες και στις περισσότερες περιπτώσεις μη αναστρέψιμες. Ένας από τους σημαντικούς κανόνες ασφαλούς διέλευσης πλοίων από το Αιγαίο, είναι ο ορισμός «καθορισμένων θαλάσσιων διαδρομών», ενώ παράλληλα απαιτείται άμεσα να πραγματοποιηθεί ανασκόπηση και επικαιροποίηση των «Σχεδίων Δράσης» και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα μας από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών (European Maritime Safety Agency) και Μεσογειακών (Regional Centre Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea – UNEP/MAP/REMPEC) κανονισμών και συνθηκών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης που προέρχεται από τα πλοία. Θεωρώ ότι ως Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχουμε επεξεργασθεί συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με το «Αρχιπέλαγος».

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Πουσσαίος επισημαίνει την ανάγκη να συζητηθούν επίσης, σύμφωνα και με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο καθορισμός θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών και η ανάγκη σωστής θαλάσσιας επιτήρησης για το σύνολο των δραστηριοτήτων στο Αιγαίο όπως η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση του συστήματος θαλάσσιας πληροφόρησης «Marine traffic”.