Κύριε Υπουργέ,

 

Με το ν. 2663/2001 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 προβλέπονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της ορθής λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) καθώς και οι κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών οχημάτων που παραλείπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο των οχημάτων τους.

 

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου των 48 κατοικημένων νησιών λειτουργούν σήμερα, μόνο το Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Ρόδου με ευθύνη της Διεύθυνσης Μεταφορών Δωδεκανήσου και τα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ, ΚΩ (2) (για όλα τα οχήματα) και Καλύμνου, Σύρου, Νάξου (μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα).

 

Σε κανένα από τα λοιπά νησιά των Κυκλάδων καθώς και των άνω τριών-μεγάλων νησιών της Δωδεκανήσου δεν είναι συμφέρουσα η λειτουργία μόνιμων εγκαταστάσεων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και κατά την εκτίμηση μας είναι παντελώς αδύνατη η λειτουργία παρόμοιων δομών είτε από την πολιτεία είτε από ιδιώτες.

 

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος και την εναρμόνιση των υποχρεώσεων της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με το αρ. πρωτ.44519/6148/5-8-2008 έγγραφο της Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε την αποστολή των κινητών μονάδων ΚΤΕΟ έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων στα διάφορα νησιά.

 

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων αρνήθηκε την παραλαβή μιας κινητής μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο. ενώ αντίθετα η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου την αποδέχθηκε και με την Υ.Α. 44546/9693/29-9-2008 διατέθηκε στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και τώρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μια κινητή μονάδα Κ.Τ.Ε.Ο.

 

     Με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν.3897/2010 (ΦΕΚ Α’ 208/2010)  και ακολούθως με την αρ. 40473/4287/2-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2672/2-10-2012) ΚΥΑ καθορίζονται τα σχετικά θέματα με τα τέλη έκτακτων τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τις κινητές μονάδες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (περιέχονται στην εκάστοτε Περιφέρεια).

 

Αμέσως μετά την ισχύ του άνω Νόμου, στα πλαίσια της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Κ.Τ.Ε.Ο. Δωδεκανήσου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι  στα μικρά νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με τα ακόλουθα αποτελέσματα :

 

–           Για το έτος 2011 :

·        Στην Κάρπαθο 2.500 οχήματα

·        Στην Κάσο 250 οχήματα

·        Στην Πάτμο 850 οχήματα

·        Στην Λέρο 3.500 οχήματα

·        Στην Κάλυμνο- Αστυπάλαια 500 οχήματα

 

–        Για το έτος 2012 (έως τον Σεπτέμβριο) οι έλεγχοι στα νησιά : α) Κάρπαθος, β) Πάτμος και γ) Λέρος ανέρχονται σε 620 οχήματα.

 

Με την 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ Β’ 1466/3-5-2012) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την 55332/5732/22012 (ΦΕΚ3469/Β’31-12-2012) Υ.Α. και την 28792/3638/2013 (ΦΕΚ Β’ 1454/17-6-2013) Υ.Α., καθορίστηκαν νέοι όροι και νέες προϋποθέσεις της ορθής λειτουργίας των δημοσίων ΚΤΕΟ.

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τον εξοπλισμό των ΚΤΕΟ σύμφωνα με την νέα νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν πλήρως από την κινητή μονάδα. Προδιαγραφές (που δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε «κινητή μονάδα») είναι ανυψωτήρες, φωτογραφίες των οχημάτων από τον λάκκο επιθεώρησης, εξομοιωτής φορτίου, κλπ.

 

Επίσης πρόσφατα θεσμοθετήθηκε ο υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος των δικύκλων και στο σύνολο της Περιφέρειας δεν λειτουργούν παρόμοιες δομές πλην αυτές των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. στα τέσσερα (4) νησιά από τα 48.

 

     Συνέπεια της έλλειψης οποιαδήποτε πρόνοιας και νομοθετικής μέριμνας από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών παρά την διάταξη του άρθρου 101 παρ. 4 του Συντάγματος, καθίσταται πλέον παντελώς αδύνατος ο έλεγχος των οχημάτων των μικρών νησιών που στερούνται δομών Κ.Τ.Ε.Ο.

 

     Όπως αντιλαμβάνεστε στην παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία είναι αδύνατο να μεταφερθούν ακτοπλοϊκώς χιλιάδες οχημάτων (επαγγελματικών ιδιωτικών, μέσω δημόσιας συγκοινωνίας και τουριστικά λεωφορεία) από τα μικρά νησιά στη Ρόδο και στην Κω για να ελεγχθούν, όταν εκτός της προβληματικής ακτοπλοικής συγκοινωνίας, το μεταφορικό  κόστος είναι υπερπολλαπλάσιο από τα τέλη ελέγχου των Κ.Τ.Ε.Ο. και οι ιδιοκτήτες αυτών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά αυτά βάρη.

 

    Παλαιότερα (προς της διάθεσης των κινητών μονάδων Κ.Τ.Ε.Ο.) εκδίδονταν, στα όρια της νομιμότητας, αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, με τις οποίες αναστέλλετο η προθεσμία της υποχρέωσης τεχνικού ελέγχου οχημάτων στα μικρά νησιά που δεν διέθεταν ΚΤΕΟ.

 

   ¨Όμως όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές και επ’ άπειρον και ακολούθως τίθενται τα εύλογα ερωτήματα:

 

  1. Είναι προτιμότερο να μη γίνεται καθόλου έλεγχος των οχημάτων των νησιών που στερούνται Κ.Τ.Ε.Ο. ή να γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ της Υ.Α. 28792/3638/2013 (ΦΕΚ Β’ 1454/17-6-2013).
  2. Πως νοείται οι έλεγχοι που έγιναν μέχρι τις 30-6-2012 (με την προισχύουσα νομοθεσία) να καλύπτουν την κίνηση των οχημάτων επί τέσσερα (4) έτη, ενώ από την 1-7-2012 και εντεύθεν  να μην είναι σύννομοι. (βλ. άρθρο 1 εδ.γ’ της άνω Υ.Α.)
  3. Ο Τουρισμός είναι το πιο ευαίσθητο και πλέον ανταγωνίσιμο διεθνώς προϊόν και από τις ελάχιστες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας.  Αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι οι συνέπειες τόσο για τους κατοίκους των μικρών νησιών, αλλά και για τους αλλοδαπούς  επισκέπτες της χώρας μας, αλλά κυρίως  για την διεθνή εικόνα της Ελλάδας, αν – ο μη γένοιτο – συμβεί να θρηνήσουμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα (παράδειγμα Μαλακάσας) από όχημα που δεν έχει ελεγχθεί σε  ένα από τα νησιά μας που δεν διαθέτει ΚΤΕΟ ;
  4. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου φιλοξενεί το 35% του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας. Έχετε διανοηθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των τουριστικών πρακτόρων, επισκεπτών ή και των ανταγωνιστών μας όταν πληροφορηθούν ότι τα λεωφορεία (ιδιωτικά και Κ.Τ.Ε.Λ.) τα ενοικιαζόμενα οχήματα, αλλά και τα πάσης φύσεως κυκλοφορούντα οχήματα στα μικρά νησιά δεν ελέγχονται τεχνικά από Κ.Τ.Ε.Ο. ;

 

      Κύριε Υπουργέ,

 

      Επειδή γνωρίζουμε το υψηλό αίσθημα ευθύνης που σας διακατέχει, την αποτελεσματικότητα και την συνέπεια σας, παρακαλούμε :

 

Α) Άμεσα, να καθορίσετε με απόφασή σας, τους ελάχιστους εκείνους όρους και τις προϋποθέσεις που πληρούν τον ασφαλή έλεγχο των οχημάτων με την λειτουργία των κινητών μονάδων Κ.Τ.Ε.Ο. που διαθέτουμε, τις οποίες άλλωστε προμηθεύτηκε και μας διέθεσε το Υπουργείο  σας (με υψηλό κόστος αγοράς και χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου) και οι οποίες μετά βεβαιότητας καλύπτουν τις ανάγκες ελέγχου των οχημάτων που κυκλοφορούν στα μικρά νησιά της χώρας μας.

 

Β) Να καθορίσετε τους όρους και να εγκρίνετε την προμήθεια (με ίδιους πόρους της Περιφέρειας)  Κινητής Μονάδας Τεχνικού Ελέγχου των δικύκλων, ώστε να εξυπηρετηθεί ο έλεγχος δεκάδων χιλιάδων δικύκλων που κυκλοφορούν στα μικρά νησιά και εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, την ασφάλεια των οποίων όλοι έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε.