Ακολουθεί η επιστολή:

             “Κύριε Γενικέ, 

            Με αφορμή το σχετικό έγγραφο (ΣΧΕΤ: Αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/7-6-2012 έγγραφο ΥΠΕΣ) αναφορικά με την επικείμενη έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ.2 του ν.4024/2011, σας γνωρίζουμε  ότι η θέση μας επί του θέματος είναι να περιληφθούν στην απόφαση και  οι δυο νομοί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

            Ο νομός Δωδεκανήσου ως παραμεθόρια και απομακρυσμένη από το κέντρο περιοχή  πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Για αντίστοιχους λόγους πρέπει να περιληφθεί στην απόφαση και το σύνολο των νησιών του νομού Κυκλάδων. Η πολυδιάσπαση του νομού και η ανεπαρκής ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και με το κέντρο δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν  εύκολη  πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή σε εξειδικευμένες μονάδες παροχής υγειονομικής φροντίδας.

Ακόμη και οι μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας πολλές φορές γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες: το χειμώνα λόγω των συχνών απαγορευτικών του απόπλου των πλοίων  και το καλοκαίρι λόγω του υψηλού κόστους διαμονής στους τουριστικούς προορισμούς.

Το υψηλό κόστος διαβίωσης στα  νησιά μας (υψηλά ενοίκια, ανυπαρξία βρεφονηπιακών σταθμών κ.α.), αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την επιλογή του νομού ως τόπο μετάθεσης ή μετάταξης για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών με αποτέλεσμα  αυτές να παρουσιάζονται μόνιμα υποστελεχωμένες. Οι λίγοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο νομό είναι επιφορτισμένοι με δυσανάλογο όγκο εργασιών , χωρίς να έχουν τη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης έπειτα και από τους τελευταίους περιορισμούς του μισθολογίου.

Ακόμη και η επιμόρφωση των υπαλλήλων που υπηρετούν στα νησιά επιβαρύνει σχεδόν αποκλειστικά τους ίδιους, όπως η απόκτηση πτυχίου ξένης γλώσσας που μπορεί να γίνει μόνο μέσω ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης. Αλλά και η παρακολούθηση τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται η μετάβαση στο κέντρο (Αθήνα).

Όλες οι παραπάνω περιγραφόμενες  συνθήκες πιστεύουμε ότι επιβάλουν τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων-απομακρυσμένων περιοχών και στους υπαλλήλους του νομού Κυκλάδων.

            Σημειώνουμε ότι και στο παρελθόν  ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α΄ (αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 κ.υ.α. – ΦΕΚ 667/τ.Β/1992) αλλά και ως παραμεθόριος (άρθρο 18 παρ.4 του ν.2503/1997)  ως προς τη διαδικασία μετατάξεων της παρ.22 του άρθρου 9 του ν.2266/1994”.

 

 

                                   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

                                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

image_print