Προς: κ. Χριστοδούλου Μιχάλη, Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου
Κοιν. : – κ. Παπακαλοδούκα Ελευθέριο,Δήμαρχο Σύμης
-κ. Μιχάλη Πατρό,Δήμαρχο Χάλκης
-κ. Λάμπρο Ηλία,Δήμαρχο Καρπάθου
-κ. Τσανάκη Μαρία,Δήμαρχο Κάσου
-κ. Σατσάκο Γιώργο,Αναπληρωτή Δήμαρχο Καστελλορίζου
-κ. Καμμά Μαρία, Δήμαρχο Τήλου
 
 
Θέμα: “Χρηματοδότηση δικτύου Υδατοδρομίων”
 
Σε συνέχεια των συζητήσεων που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2014 σχετικά με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την χρηματοδότηση και κατασκευή δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας μας, λάβαμε την από 18 Φεβρουαρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου με τις παρατηρήσεις-τροποποιήσεις που αυτή επιφέρει στην Προγραμματική Σύμβαση που εγκρίθηκε από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2015.
 
Οι τροποποιήσεις που αποφασίσατε στα άρθρα της Προγραμματικής Σύμβασης αφορούν : 
-Άρθρο 3, με αναφορές στον τεχνικό εξοπλισμό των υδατοδρομίων.
-Άρθρο 4, με αναφορές στον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης.
-Άρθρο 6, με αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Τις τροποποιήσεις που αποφασίσατε στα άρθρα 3 και 6, εργαζόμαστε ώστε να τις ενσωματώσουμε στην Προγραμματική Σύμβαση που θα πρέπει να υπογραφεί για την υλοποίηση του έργου, ενώ το ίδιο δεν μπορεί να δρομολογηθεί για την τροποποίηση που ψηφίσατε στο άρθρο 4 αφού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος. 
 
Συγκεκριμένα, είναι  αδιαμφισβήτητο ότι η αδειοδότηση των Υδατοδρομίων θα γίνει στο όνομα των Λιμενικών Ταμείων στα οποία ανήκει και η μελλοντική ευθύνη διαχείρισης αυτών. 
 
Η απόφαση σας  να απορρίψετε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την ενδεχόμενη διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας του Υδατοδρομίου σε τρίτο, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κεντρική φιλοσοφία του εγχειρήματος,  που δεν είναι άλλη από την δημιουργία ενός ΔΙΚΤΥΟΥ Υδατοδρομίων στα νησιά μας,  διότι στην περίπτωση που το κάναμε δεκτό το κάθε Λιμενικό Ταμείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρεί την λειτουργία του Υδατοδρομίου της περιοχής ευθύνης του σε τρίτους με άμεσο αποτέλεσμα, στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει στο πλαίσιο μιας κοινά συμφωνημένης στρατηγικής, την κατάρρευση του δικτύου. 
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει  για λογαριασμό των κατά τόπους Λιμενικών Ταμείων, στο όνομα των οποίων τα αδειοδοτεί και στην διαχείριση των οποίων τα παραδίδει (μη επιζητώντας και οποιοδήποτε μερίδιο από τα μελλοντικά έσοδα αυτών) , τα Υδατοδρόμια στα νησιά μας με αποκλειστικό  στόχο την στήριξη της  αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής μας.  
 
Μοναδική απαίτηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η συνεχής λειτουργία των ανωτέρω Υδατοδρομίων σε λογική δικτύου, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην όποια, ενδεχόμενη, απόφαση παραχώρησης της λειτουργίας κάποιου εξ αυτών, σε τρίτο. 
  
 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
 
 
Γιώργος Χατζημάρκος
 
image_print