Χωρίς αμφιβολία ο νέος επικαιροποιημένος κώδικας δεοντολογίας για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2013, αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια, που αποσκοπεί στην προαγωγή της διαφάνειας, καθώς και στο εξορθολογισμό και στην εξυγίανση του χώρου των φαρμάκων.

 Παρόλα αυτά, με μεγάλη μου έκπληξη και συνάμα αγανάκτηση διαπίστωσα πως ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας περιέχει ορισμένα σημεία τα οποία πλήττουν ανεπανόρθωτα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιορίζοντας κατά ένα μεγάλο βαθμό την διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων στα νησιά μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο κώδικας:

  • Απορρίπτονται οι εκδηλώσεις επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων σε μικρά νησιά του Αιγαίου, καθώς ο τόπος διεξαγωγής οφείλει να είναι κεντρικός με εύκολη πρόσβαση.
  • Απορρίπτονται συνέδρια τα οποία διοργανώνονται σε τοποθεσίες γνωστές για το ψυχαγωγικό τους ή/και ιδιαίτερα πολυτελή χαρακτήρα τους (π.χ spa, resorts, καζίνο κτλ).
  • Ορίζεται τουριστική περίοδος (θερινή 10.6 έως 20/9 και χειμερινή 10/12 έως τέλος Φεβρουαρίου) και δεν επιτρέπονται οι τουριστικοί προορισμοί κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων.
  • Απορρίπτονται η διεξαγωγή συνεδρίων εσωτερικού, καθώς και η φιλοξενία επαγγελματιών υγείας σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, με την εξαίρεση των αυστηρώς επιχειρηματικών ξενοδοχείων 5 αστέρων τα οποία βρίσκονται σε πρωτεύουσες νομών.

 Για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία αποτελούν ένα από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ), στην απασχόληση και στις επενδύσεις. Σήμερα ειδικά, η κρίση στην οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, καθώς και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και από νέους αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς, επιβάλλουν την αξιοποίηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Ο συνεδριακός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας, ο οποίος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τον συνεδριακό τουρισμό, πολλά νησιά μας διαθέτουν σύγχρονα συνεδριακά κέντρα και μακρά παράδοση στην διεξαγωγή συνεδρίων.

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θέλω να σας εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου και την πλήρη αντίθεση μου στα προαναφερθέντα μέτρα, καθώς όχι μόνο είναι άδικα και δεν λαμβάνουν υπόψη την δυναμική και την αναπτυξιακή προοπτική τόσο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο και των υπόλοιπων περιφερειών, αλλά αποτελούν και τροχοπέδη για τη δρομολόγηση στοχευμένων δράσεων και επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Όπως τόνισα και στην αρχή της επιστολής μου, ο εξορθολογισμός του χώρου των φαρμάκων είναι απαραίτητος. Τα χρόνια προβλήματα του όμως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την οριζόντια επιβολή μέτρων. Η προσέγγιση στο εν λόγω ζήτημα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους επενδυτές, στον τουριστικό κλάδο, καθώς και στη γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.

 Ως εκ τούτου θεωρούμε επιτακτική και αναγκαία την αναθεώρηση των παραπάνω μέτρων, ζητώντας να μην υπάρξουν περιορισμοί για τα νησιά μας ούτε χωρικοί ούτε χρονικοί.

 

Είμαι βέβαιος πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις μας και θα αναγνωρίσετε τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει για την Περιφέρεια μας η εφαρμογή των συγκεκριμένων αυτών μέτρων.