Σε απάντηση σχετικής επιστολής του Υπουργού Εσωτερικών, που επικαλούμενος την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, ζητεί από τις Περιφέρειες και τους Δήμους να μπορούν μπροστά, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, στον πόλεμο κατά της φτώχειας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης συμφωνεί με την πρόταση του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για το σχεδιασμό μιας «πολιτικής κοινωνικής ασπίδας» προκειμένου «να κρατηθούν όρθιες οι τοπικές κοινωνίες».

Στην επιστολή του, ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης εκφράζει την πλήρη διαθεσιμότητα της Περιφέρειας στην προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέροντας τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Αποδέκτης κι εγώ προσωπικά της επιστολής σας, οφείλω να συμφωνήσω με την πρότασή σας προς τους αυτοδιοικητικούς φορείς, να μπείτε μπροστά μαζί με τις Περιφέρειας και τους ΟΤΑ στον πόλεμο κατά της φτώχειας, προωθώντας μια πολιτική κοινωνικής ασπίδας, προκειμένου να κρατηθούν όρθιες οι τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται σκληρά.

Είναι αλήθεια πως πέραν των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που σε ένα μικρό έστω ποσοστό καλύπτονται από τις κοινωνικές προνοιακές δομές, η οικονομική κρίση πλήττει όλο και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού.

Ο κίνδυνος φτωχοποίησης και μάλιστα απόλυτης ένδειας, πλήττει ανέργους, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, άτομα με αναπηρίες ή περιθωριοποιημένα και γενικώς συμπολίτες μας που εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των νεόπτωχων, οξύνοντας τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα.

Είναι απαραίτητο, κύριε Υπουργέ, να βελτιωθεί η πρόσβαση αυτών των ομάδων και των ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στη σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην αξιοπρεπή στέγαση. Όπως επίσης απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά και την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας.

Η σοβαρότητα της κατάστασης, που επιδεινώνεται καθημερινά, απαιτεί καλά σχεδιασμένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Προϋποθέτει όμως και νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει μια δυναμική πολιτική παρέμβασης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με διεύρυνση της συμμετοχής όλων των θεσμικών φορέων και λοιπών φορέων.

Απαιτεί βεβαίως και οικονομική στήριξη των κοινωνικών δομών και δράσεων.

Θεωρείστε δεδομένη τη διαθεσιμότητά μας προκειμένου να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ότι αφορά στην αναγκαιότητα για τις αναγκαίες αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις του θεσμικού πλαισίου, θα καταθέσουμε συνολική πρόταση λόγω και της ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ»