Επισπεύδονται  οι απαλλοτριώσεις για την έναρξη των έργων  ύδρευσης Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου από το Φράγμα Γαδουρά 

 

Στην έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του έργου: «Έργα ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β΄Φάση)  – Κατασκευή Νότιου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγγέλου»,  σύμφωνα με τη διαδικασία του  άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, προέβη ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

 

Της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, προηγήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 η 35η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 159Α/07- 09-2021) «Υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα  Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την  κήρυξη απαλλοτριώσεων», δεδομένου ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του άρθρου 7Α Κώδικα  Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 Συγκεκριμένα,  λόγω της σημασίας του  έργου, για τη βελτίωση των υποδομών της Ρόδου και για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης στο τμήμα του νησιού που είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενο  – και το οποίο  ήδη βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης – είναι απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα,  για την ανεμπόδιστη εκκίνηση  και πρόοδο των εργασιών εντός των  χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες  καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή του.

 

Σύμφωνα με το Πρώτο Άρθρο  της   35ης  Πράξης  του Υπουργικού Συμβουλίου , το έργο δεδομένου ότι συγχρηματοδοτείται και  στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την  επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας  για την οικονομία της χώρας.  

Σύμφωνα με το τρίτο Άρθρο αυτής , εξουσιοδοτείται το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν στην  εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών  απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτό, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου  7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 

Η συνολική προς απαλλοτρίωση έκταση για τους σκοπούς του έργου έχει εμβαδόν 56.894,81τ.μ. όπως αποτυπώνεται στα Κτηματολογικά Διαγράμματα και στους Κτηματολογικούς Πίνακες, εκ των οποίων τα 21.000 τ.μ. περίπου είναι δημόσιες εκτάσεις.   

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και έχει εκτιμώμενη δαπάνη 528.000,00 €, η οποία  προβλέπεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» βάσει της υπ. αριθμ. 829/18- 06-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

 

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22.800.000,00 € και καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά  20.000.000,00 €, μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο Περιφερειάρχης στο Υπουργείο Εσωτερικών και κατά  2.800.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σημειώνεται ότι είναι το μεγαλύτερο έργο στη χώρα που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σημειώνεται επίσης ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που μια Περιφέρεια διαθέτει πόρους για έργα ύδρευσης που δεν είναι στην αρμοδιότητά της.

 

Η υλοποίηση του έργου, από τα μεγαλύτερα στο νησί της Ρόδου, θα εξασφαλίσει την υδροδότηση των περιοχών αυτών με επαρκές πόσιμο νερό άριστης ποιότητας από το Φράγμα του Γαδουρά και θα λύσει οριστικά, το ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα υδροδότησης που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους και επισκέπτες τους,  Το έργο ύδρευσης σχεδιάστηκε με ορίζοντα το 2039, όπου εκτιμάται ότι η ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού του νησιού της Ρόδου περιλαμβανομένης και της ποσότητας για την ύδρευση των άνυδρων γειτονικών νησιών (Χάλκη, Σύμη, Καστελλόριζο κ.α.), θα προσεγγίσει τα 26,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

 

Η κατασκευή του έργου πρόκειται να ξεκινήσει τον προσεχή Ιανουάριο, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την τριετία, στην διάρκεια της οποία θα παραδίδονται τα τμήματα που σταδιακά θα ολοκληρώνονται με την σύνδεση των οικισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Φράγματος Γαδουρά.

 

image_print