Επίσπευση της δημοπράτησης κρίσιμων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά, σε συνεργασία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ΦΟΔΣΑ N. Aιγαίου Α.Ε.

 

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει να δημοπρατήσει για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.,  7 έργα  συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. €,  που αφορούν τα νησιά Λέρου, Καρπάθου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Τήνου και Άνδρου 

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ο νεοσύστατος ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής έργου προκειμένου να δώσει λύσεις, το συντομότερο δυνατόν στα χρονίζοντα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς πιέζουν οι χρονικές προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Τα 7 έργα τα οποία έχουν τεθεί σε προτεραιότητα, είναι έργα που μελετήθηκαν και ωρίμασαν από τους αντίστοιχους Δήμους και μεταφέρονται, λόγω αλλαγής της αρμοδιότητας, στον νεοσύστατο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη χθεσινή της συνεδρίαση η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, προέβη στην έγκριση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. και Περιφέρειας, για μια σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συγκεκριμένα για τα εξής:

1.      Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 3.075.480,18 €

2.      Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.036.566,55 €

3.      Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 2.162.769,72 €

4.      Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση  Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού 5.409.188,49 €

5.      Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου  – Ερμούπολης, προϋπολογισμού 4.926.136,50 €

6.      Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.448.523,33 €

7.      Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 9.809.451,52 €

Βάσει των προγραμματικών συμβάσεων, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα υποστηρίξει τον ΦΟΔΣΑ στην υλοποίηση των παραπάνω έργων, δεδομένου του ότι ο νεοϊδρυθείς ΦΟΔΣΑ δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια και το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, ενώ καλείται άμεσα να υλοποιήσει τα έργα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.  Η υποστήριξη που θα παρέχει η Περιφέρεια στον ΦΟΔΣΑ περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή τη δημοπράτηση, κατασκευή εποπτεία και διαχειριστική ολοκλήρωση των έργων.

Σημειώνεται ότι  για τα τρία (3) πρώτα έργα των νησιών Λέρου, Καρπάθου και Μήλου υπάρχουν ήδη αποφάσεις ένταξης το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο όνομα των αντίστοιχων Δήμων.  Από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα αλλάξει ο δικαιούχος ώστε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε. να προχωρήσει στη δημοπράτησή τους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) έργα των νησιών Νάξου, Σύρου , Τήνου και Άνδρου, συνολικού προϋπολογισμού 25.593.299,84 €,  δεν έχουν ακόμα αποφάσεις έντασης στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και με τις αναγκαίες αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο των έργων θα εκδοθούν αποφάσεις ένταξης κατευθείαν στο όνομα του ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.

Προτεραιότητα από αυτά τα επτά (7) έργα έχει η Λέρος, το έργο της οποίας θα δημοπρατηθεί πρώτο, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Λέρου δεν ανταποκρίθηκε στην από 11 Αυγούστου 2020 επιστολή του ΦΟΔΣΑ (αρ. πρ. 6/2020) και δεν συνεργάστηκε. Οι υπηρεσίες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΦΟΔΣΑ, συνεργάστηκαν προκειμένου να καλύψουν τη μη ανταπόκριση του Δήμου Λέρου στο από 11 Αυγούστου 2020 κάλεσμα του ΦΟΔΣΑ για συνεργασία και έτσι το έργο οδηγείται άμεσα σε δημοπράτηση.