Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη η εργολαβική σύμβαση που αφορά στην «επισκευή γραφείων τμήματος ασφαλείας Ρόδου».

 Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 118.340,01 Ευρώ και το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 150 ημερολογιακές ημέρες.

Επίσης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου                           «αποκατάσταση περίφραξης πάρκου Ελαφιών στον Άγιο Σουλά».