Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η μόνη ελληνική Περιφέρεια στην οποία δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ –  Το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020,  δεν επαρκεί για να καλύψει τον μεγάλο αριθμό ώριμων και αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων

Την εκχώρηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πόρων της τάξης των 10 εκ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση ώριμων και αναγκαίων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά, ζητά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή.

Στην  επιστολή του, την οποία κοινοποιεί στα Υπουργεία  Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ο Περιφερειάρχης σημειώνει ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η μόνη ελληνική Περιφέρεια στην οποία δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης έργων και δράσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δεδομένου ότι το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν, δεν δύναται να καλύψει το σύνολο της ενίσχυσης των εν λόγω έργων, όπως αρχικά προβλεπόταν, προέκυψε η ανάγκη χρηματοδότησης μέρους των έργων αυτών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020. Για τον λόγο αυτό, κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Προγράμματος, που έχει σταλεί στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συμπεριληφθεί και πρόταση για εισαγωγή  νέας της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6α, με συνολικούς πόρους  4,5 εκατ. , στους  Άξονες  Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων» και 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη.

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Περιφερειάρχη