Την Τρίτη 22/4/2014 στις 13:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Ρόδο το διάστημα Μάιος-Αύγουστος 2014 στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς & από πιστοποιημένα ΚΕΚ στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου».

Απευθύνεται  σε άνεργους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

·                    ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ (με κάρτα ανεργίας πάνω από 1 έτος)

·                    ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ,

·                    ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, 

·                    ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,

·                    ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ.

Το πρόγραμμα διαρκεί 550 ΩΡΕΣ (προκατάρτιση  & θεωρία: 280 ώρες και πρακτική σε ξενοδοχείο: 270 ωρες) και προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στο χώρο της ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ με στόχο την ενίσχυση του προφίλ των καταρτιζόμενων ούτως ώστε να επιτύχουν μια βιώσιμη θέση στην αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού.   Ο καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβει επίδομα 5 ευρώ μικτά ανά ώρα (σύνολο €).
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, πάρκο Ροδίνι τηλ 2241070615 ή στο . Πριν από την υποβολή της αίτησης απαιτείται ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ από ΚΠΑ  του ΟΑΕΔ