Για τα τεύχη δημοπράτησης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Κέας-Κύθνου» πατήστε εδώ