ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το έργο με τίτλο:  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2015   για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου  προϋπολογισμού ,00 € προ ΦΠΑ για το έτος 2015 ».