Επαφές και συνεννοήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , Μόσχο ΚΟΡΑΣΙΔΗ είχε χθές και σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ,Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ προκείμενου να χορηγηθεί παράταση τουλάχιστον ενός (1) μηνός στην 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» έτους 2014, η οποία λήγει  16/05/2014.

Στόχος είναι η υποβολή φακέλων ένταξης όλων των ενδιαφερόμενων ‘νέων αγροτών’ της Περιφέρειας μας στο συγκεκριμένο μέτρο, ιδίως για όσους έχουν πλησιάζουν την ηλικία των  40 ετών που αποτελεί και ηλικιακό όριο για την ένταξη τους.  

Το μέτρο θα ισχύει και την επομένη προγραμματική περίοδο 2014-20 κατά την οποία ως γνωστόν οι Αιρετές Περιφέρειες της χώρας θα διαχειριστούν το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τον Φεβρουάριο.

Η χθεσινή επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη που κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες  δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες , αγροτικούς συνεταιρισμούς , συλλόγους γεωτεχνικών μελετητών  και λοιπούς ενδιαφερόμενους  στο Νότιο Αιγαίο,  έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ

:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων- φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έτος 2014

 

          Κύριε Γενικέ,

 

Με την αριθ. 26984/19-12-2013 Απόφαση του ΥΠΑΑ&Τ – 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» έτους 2014, ορίζεται ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας, η περίοδος από 18/03/2014 έως 16/05/2014.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, είναι να έχει υποβληθεί η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (Ε.Δ.Ε.) έτους 2014 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της οποίας θα γίνει ο υπολογισμός του ύψους εισοδήματος και των Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση.

         Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας κανένας φάκελος υποψηφιότητας για το Μέτρο 112, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει,  διότι όπως γνωρίζετε η οριστικοποίηση της μορφής των αιτήσεων ΟΣΔΕ έγινε στις 02 τρέχοντος μηνός για το έτος και μόλις έχει ξεκινήσει η καταχώριση των στοιχείων στην βάση δεδομένων.

 

Είναι πρόδηλο ότι η χρονική προθεσμία για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας έχει σχεδόν εκπνεύσει (απομένουν μόλις δέκα ημέρες) ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμα η ουσιαστική διαδικασία  υποβολής της ΕΔΕ έτους 2014.

 

Στο παραπάνω πρόβλημα θα πρέπει να προστεθούν και τα προβλήματα που απορρέουν  για τους υποψηφίους νέους γεωργούς της περιοχής μας, λόγω της νησιωτικής ιδιαιτερότητας  και της υποστελέχωσης των συναρμόδιων και εμπλεκομένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα των κτηνιατρικών οι όποιες είναι επιφορτισμένες με πληθώρα λοιπών αρμοδιοτήτων και ελέγχων, πέραν του ότι κατά την τρέχουσα περίοδο διεξάγονται επίσης οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης Α’ & Β βαθμού καθώς και οι Ευρωεκλογές και έτσι σε πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στην διαδικασία, έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με την διεξαγωγή τους.

           Όθεν παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης τουλάχιστον ενός (1) μηνός στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης– φακέλων υποψηφιότητας.

 

           Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση.-

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

Αντώνης Σ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

                         Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου