Έντεκα υποτροφίες προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Εκπαίδευσης, Γιάννη Κρητικό αποφάσισαν κι εφέτος να προκηρύξουν έντεκα θέσεις υποτρόφων σπουδαστών για το έτος 2020-2021. Κι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση και συνεργασία με το Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ, το MEDITERRANEAN COLLEGΕ, το ΑΛΦΑ studies, το Mediterranean Professional studies και το IIEK ANKO.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν σε :

? 3 υποτροφίες για Bachelor στο Mediterranean College για το α’ έτος σπουδών, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων,

? 2 ετήσιες υποτροφίες στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων,

? 2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο MEDITERRANEAN PROFESSIONAL

STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων, πλην των διετών προγραμμάτων HND, για τα οποία η υποτροφία αφορά στο α’ έτος

σπουδών,

? 2 ετήσιες υποτροφίες στo ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι,

? 1 ετήσια υποτροφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΚΟ στην Κω σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων μεταξύ των παρακάτω Τμημάτων:

? Μαγειρική τέχνη – Αρχιμάγειρας Chef

? Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Αρτοποιία Pastry Chef

? Hotel Management

? Τεχνικός Αισθητικής &amp Άκρων

? 1 ετήσια υποτροφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΚΟ στη Ρόδο σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων μεταξύ των παρακάτω Τμημάτων:

? Μαγειρική τέχνη – Αρχιμάγειρας Chef

? Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Αρτοποιία Pastry Chef

? Hotel Management

? Τεχνικός Αισθητικής &amp Άκρων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα έως και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης &amp Απασχόλησης

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο (Διεύθυνση: Γεωργίου Μαύρου 2 – Ζέφυρος, Κτίριο Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 3ος όροφος, υπόψη κ. Χριστίνας Λόη)

1. Αυτοπροσώπως και μετά από ραντεβού (τηλ. 22413 64757)

2. Ταχυδρομικά (στην παραπάνω διεύθυνση)

3. Ηλεκτρονικά (hr.loi@rho.pnai.gov.gr)

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Aίτηση για χορήγηση υποτροφίας (διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr στη διαδρομή

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ).

β ) Απολυτήριο Λυκείου

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

δ) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού Εφορίας (Ε1) των γονέων.

Η ανάδειξη των υποτρόφων πραγματοποιείται με Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις απόδοσης των υποτροφιών στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr στη διαδρομή YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ).

image_print