Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Παναγίας Σπηλιανής Δήμου Νισύρου» με προϋπολογισμό 395 χιλ. €.

 Σκοπός του έργου που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νισύρου με τη συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων, που παρατηρούνται συχνά στην περιοχή, απειλώντας άμεσα τη σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων.

 Οι επεμβάσεις, οι οποίες προτάθηκαν από ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, περιλαμβάνουν

  • την κατασκευή τάφρων και υδρορροών για τη συλλογή των όμβριων υδάτων
  • την καθαίρεση των επικίνδυνων και την απομάκρυνση των πεσμένων βράχων
  • την αρμολόγηση και επισκευή των τοίχων και
  • την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και στεγάστρου

 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.